Räknestickan 1

Räknestickan 1

Välbelägen kommersiell/bostadsfastighet i Oxie Kyrkby. Oxie är en stadsdel i Malmö kommun och ligger placerad strax 10 km sydost om Malmö kommun. Orten genomkorsas av järnvägen mellan Malmö och Ystad och har en egen järnvägsstation. Oxie Kyrkby omfattar den del av tätorten som ligger norr om järnvägen. Räknestickan 1 är en löpande renoverad Fastighet i mycket gott skick innehållande bostäder, butiker samt källarlokaler. Byggnadens totala uthyrningsbara area uppgår till ca 408 m² och är fördelade på 3 st kommersiella lokaler, 2 st moderna bostadslägenheter samt 2 st källarlokaler. På Fastigheten finner vi också en lättförvaltad gemensam innergård av trädgårdstomts karaktär. Omgivande objekt i området utgörs av småhus.

 

Kontaktperson

Linda Bergman

Tel:040-25 07 97
Mobil:0709 78 56 83
E-post:linda@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Malmö
område: Oxie
bruksarea: 408 kvm
Karta Räknestickan 1