Fastighetsexpertis med förtroendekapital

Mäklare av kommersiella fastigheter sedan 1918

1918 lade Alfred Cronholm, grunden till vårt företag som idag är en av Sveriges äldsta mäklarfirmor.

Med mer än 100 års erfarenhet har vi byggt upp ett ovärderligt förtroendekapital och skapat ett unikt kontaktnät inom fastighetsbranschen lokalt, nationellt och internationellt.

Välkommen till Cronholm & Partners

Vår marknad

Cronholm & Partners är specialister på förmedling av kommersiella fastigheter i södra Sverige. Allt från bostadshyreshus, kontorsfastigheter och även utvecklingsfastigheter som till exempel byggrätter.

Vi har genom vår mångåriga erfarenhet mycket god kännedom om marknaden och dess aktörer.

Rådgivning

Cronholm & Partners erbjuder rådgivning med en unik juridisk kompetens. Med lång erfarenhet av komplexa transaktioner har vi en djup kunskap om de olika momenten i en fastighetstransaktion.