Bärgningsbilen 1 och 3

Bärgningsbilen 1 och 3

Industrifastighet med stor markareal i Trelleborg

Bildemonterings anläggning med stor markareal, belägen i Trelleborgs västra industriområde/Sjövik. Fastigheten används huvudsakligen för demontering och lagring av skrotade bilar och bildelar. Det finns två byggnader på Fastigheten varav en innehåller verkstad och lager av reservdelar och den andra hyrs ut till en däckverkstad med däcklager. Byggnaderna är enkla men funktionella för verksamheten.
Större delen av tomten är hårdgjord med betong.
Verksamheten uppfyller myndighetskrav vad gäller oljeavskiljning och omhändertagande av farligt avfall. Bolaget som bedriver verksamheten är miljöcertifierade och kvalitetscertifierade av Sveriges Bilskrotares Riksförbund.
Större delen av byggnaderna är kallager och den uppvärmda delen värms med flispanna.
Ägarna till verksamheten avser att sälja såväl rörelsen som Fastigheten.

 

Kontaktperson

Christer Cronholm

Tel:040 -25 07 91
Mobil: 0703 33 35 50
Email:christer@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Trelleborg
område: Västra industriområdet/Sjövik
bruksarea: Uthyrningsbar yta 2 354 kvm
Karta Bärgningsbilen 1 och 3