Bosjökloster 1:24 m fl

Bosjökloster 1:24 m fl

Fastigheten Bosjökloster 1:24 (Orups Sjukhus) är belägen strax utanför Höör i ett naturskönt skogsområde strax norr om Ringsjön. Sjukhuset tillkom under tidigt 1900-tal som sanatorium för lungsjuka patienter. På senare år har sjukhuset använts för rehabiliteringsvård.

Fastighetens byggnader utgörs av tre dominerande enheter; huvudbyggnaden, annexet samt rehab kliniken.

Fastigheten har en tomtareal på drygt 26 ha, med utvecklingsmöjligheter.

Höörs kommun har påbörjat arbetet med detaljplan för Orups Park (Bosjökloster 1:24). Detta arbete är dock vilande för närvande.

I försäljningen ingår även Fastigheten Höör Bosjökloster 1:86, vilken är en mindre strandtomt på 4 867 kvm vid Ringsjön.

För ytterligare information om fastigheten, kontakta oss.

 

Kontaktperson

Johan Alehammar

Tel:042-26 66 50
Mobil:0706 70 61 22
E-post:johan@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Höör
område:
bruksarea: Ca 16 872 kvm
Karta Bosjökloster 1:24 m fl

243 95 Höör, Sverige