Buskamöllan 4

Buskamöllan 4

Fastigheten ligger högt belägen vid Thorssons väg norr om sjukhuset med havsutsikt från stora delar av Fastigheten. Det är ca 700 m till Ystads centrum med service och handel. Den befintliga byggnaden är ursprungligen uppförd som prästgård 1920. Byggnaden har en klassicistisk arkitektur med nationalromantisk interiör med takmålningar och tegelvalv i vissa delar. Det finns ett flertal kakelugnar och tidstypiska detaljer. Byggnaden är tomställd sedan 2013 och bör vara möjlig att utveckla. Det finns en byggrätt på den stora parktomten som medger ytterligare byggnation i tre plan samt suterrängplan av en något större byggnad än den befintliga. Möjlighet finns att sammanbygga befintlig byggnad med ny. Detaljplanen medger bostäder, vård och kontor. Delar av befintlig byggnad är q-märkt.

 

Kontaktperson

Christer Cronholm

Tel:040 -25 07 91
Mobil: 0703 33 35 50
Email:christer@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Ystad
område: Solbacken
bruksarea: 899 kvm
Karta Buskamöllan 4

271 32 Ystad, Sverige