Fiskaren 33

Fiskaren 33

Pittoresk mycket central fastighet utmed Drottninggatan i Helsingborg. Idag inrett som kontor, men möjlighet kan finnas att genom bygglov få ändra användning till bostadsändamål.

Denna fastighet ingår i ett fastighetsbestånd med 4 fastigheter belägna på norr samt i centrala Helsingborg. Beståndet har en total uthyrningsbar area om 936 kvm varav 650 kvm är bostäder och 286 kvm är lokaler. Övriga fastigheter är Helsingborg Mars 14, Mars 15, samt Helsingborg Garvaren 1. Fastigheterna kan säljas i ett paket, men det finns även möjlighet att förvärva entaka objekt. Kan överlåtas i såväl bolagsform som genom direktförsäljning. För ytterligare information kontakta oss.

 

Kontaktperson

Johan Alehammar

Tel:042-26 66 50
Mobil:0706 70 61 22
E-post:johan@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Helsingborg
område:
bruksarea: 148 kvm
Karta Fiskaren 33

Sweden