Garvaren 1

Garvaren 1

Hyresfastighet belägen utmed Tågagatan i Helsingborg. Fastigheten innehåller 5 bostadslägenheter och 2 lokaler. Bygglov har inlämnats för 2 mindre lägenheter på vinden, ca 50 kvm totalt.

Denna fastighet ingår i ett fastighetsbestånd med 4 fastigheter belägna på norr samt i centrala Helsingborg. Beståndet har en total uthyrningsbar area om 936 kvm varav 650 kvm är bostäder och 286 kvm är lokaler. Övriga fastigheter är Helsingborg Mars 14, Helsingborg Mars 15, samt Helsingborg Fiskaren 33. Fastigheterna kan säljas i ett paket, men det finns även möjlighet att förvärva enstaka objekt. Kan överlåtas i såväl bolagsform som genom direktförsäljning. För ytterligare information kontakta oss.

 

Kontaktperson

Johan Alehammar

Tel:042-26 66 50
Mobil:0706 70 61 22
E-post:johan@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Helsingborg
område:
bruksarea: 412 kvm
Karta Garvaren 1

Sweden