Grytan 1

Grytan 1

Exploateringsfastighet

Fastigheten är belägen i området norra Sorgenfri i den östra delen av Malmö. Fastigheten ligger i korsningen Östra Farmvägen/Industrigatan.
Fastigheten utgör ett exploateringsprojekt med en tomtarea om 2 306 kvm.
På Fastigheten finns en enklare enplansbyggnad om cirka 1 000 kvm.
Nuvarande fastighetsägares plan är att riva byggnaden för att utnyttja byggrätten på Fastigheten. Byggnaden är vakant.
Detaljplanen för Fastigheten (DP5123) är antagen sedan 2010-08-19. Byggrätten omfattar ca 4 000 - 4 500 kvm BTA byggrätt. Denna medger bostäder, vård, skola, centrumfunktioner och kontor.
Exploateringsavtal finns. Ersättning enligt exploateringsavtalet är erlagd.
Möjlighet att lösa parkeringsbehovet finns genom tecknande av ett separat avtal med ägaren till grannfastigheten Grytan 9.  

 

Kontaktperson

Christer Cronholm

Tel:040 -25 07 91
Mobil: 0703 33 35 50
Email:christer@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Malmö
område: Sorgenfri
bruksarea: 2 306 kvm
Karta Grytan 1