Mars 14

Mars 14

Utvecklingsbar fastighet på Tågaborg, där det kan finnas möjlighet att uppföra ny byggnad med bostadslägenheter. Den möjliga totala arean vid nybyggnation bedöms till ca 800 kvm. Idag finns här en mindre bostadsenhet (idag taxerat som småhus), vilken kommer att vara tomställd för en köpare. Gränsar till fastigheten Helsingborg Mars 15.
Denna fastighet ingår i ett fastighetsbestånd med 4 fastigheter belägna på norr samt i centrala Helsingborg. Beståndet har en total uthyrningsbar area är 936 kvm varav 650 kvm är bostäder och 286 kvm är lokaler. Övriga fastigheter är Helsingborg Mars 15, Helsingborg Garvaren 1 samt Helsingborg Fiskaren 33. Fastigheterna kan säljas i ett paket, men det finns även möjlighet att förvärva entaka objekt. Kan överlåtas i såväl bolagsform som genom direktförsäljning. För ytterligare information kontakta oss.

 

Kontaktperson

Johan Alehammar

Tel:042-26 66 50
Mobil:0706 70 61 22
E-post:johan@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Helsingborg
område:
bruksarea:
Karta Mars 14

254 38 Helsingborg, Sweden