Motorn 2

Motorn 2

Fastighet för handel med god tillgänglighet och bra exponeringsläge utmed E22:an. Lokalyta om 2 030 kvm med rationella utställningsytor och möjlighet till lagerhållning.
Asfalterad tomt med parkeringsytor.

 

Kontaktperson

Christer Cronholm

Tel:040 -25 07 91
Mobil: 0703 33 35 50
Email:christer@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Karlskrona
område:
bruksarea: 2 030 kvm
Karta Motorn 2

371 49 Karlskrona, Sweden