Vellinge 82:2

Vellinge 82:2

Industrifastighet centralt belägen i industribyn i Vellinge. Fastigheten har ursprungligen varit en industrifastighet för företaget Metallmekan som hade produktion och lager i hela fastigheten. Numera disponerar de ca 1 500 kvm. Däckcenter i Vellinge disponerar ca 2 000 kvm och har för avsikt att skriva ett hyresavtal på 10 år med ny ägare av Fastigheten. Resterande delar av Fastigheten hyrs av 13 olika hyresgäster såsom lager och kontorshotell. Förhandling pågår just nu om ca 370 kvm butik och lager. Efter uthyrning av dessa lokaler torde vakansen vara nere i ca 1%.
Det råder god efterfrågan på lokalerna i Fastigheten och då vakanser uppstått har de kunnat fyllas upp tämligen omgående.

 

Kontaktperson

Christer Cronholm

Tel:040 -25 07 91
Mobil: 0703 33 35 50
Email:christer@cronholms.se

Info

pris:
kommun: Vellinge
område:
bruksarea: 5 391 kvm
Karta Vellinge 82:2

235 32 Vellinge, Sweden